Azərbaycan Respublikasında Vətən müharibəsində iştirak etmiş və Şəhid olmuş döyüşçülərimizin sosial rifah halının yaxşılaşdırılması ölkədə həyata keçirilən sosial-iqtisadi siyasətin prioritetlərindəndir. Bu məqsədlə, əhalinin müxtəlif təbəqələrinin, o cümlədən sahibkarlıq subyektlərinin bu növ tədbirlərə dəstək verməsi,sosial həmrəylik nümayiş etdirməsi görülən işlərin səmərəliliyinə bilavasitə təsir edən xüsusi əhəmiyyətli məsələlərdən olmaqla, korporativ sosial məsuliyyəti, dövlət – vətəndaş cəmiyyəti birliyini əks etdirən əsas faktorların bariz göstəricisidir.

Qayğı və dəstək

2

Hüquqi şəxs

13

Fiziki şəxs

1246

İanə